To, že bydlení v takovýchto bytech není dokonce ani zdravé, není třeba zdůrazňovat, neboť rakovinotvorné účinky plísňových toxinů již byly dávno prokázány. Obyvatelé těchto bytů dobře tuší, že by měli bydlet jinak, ale možná nevědí, že i při současné výši nájemného mohou bydlet v dobře opraveném domě se zárukou od slušné firmy, která si zakládá na spokojenosti svých zákazníků.

 

Kvalitní firma volí vždy individuální přístup

Slušnou a věrohodnou firmu poznáte tak, že její zástupce nejdříve promluví s jednotlivými majiteli bytů a zeptá se jich, co je nejvíce trápí a co všechno by chtěli ve skutečnosti zlepšit. Ke všem je třeba přistupovat individuálně, neboť ti, kdo bydlí ve zvýšeném přízemí, mají zpravidla jiné potíže než ti, kdo bydlí v nejvyšším patře. Někoho trápí nemožnost vytopit byt v zimě, jiného nesnesitelné horko v létě. Dále to mohou být netěsnící okna, již zmiňované plísně na zdech, nevyhovující stoupačky, havarijní stav balkónů, těžko otvíratelné vchodové dveře atd. O to vše se zástupce společnosti, které byste chtěli svěřit opravu domu, musí zajímat.

 

Profesionální posouzení stavu domu

Ze stavebně-energetického posouzení domu vyplyne návrh ideálního řešení, které spočívá např. ve výměně oken, zateplení obvodového pláště budovy a soklu, zateplení půdy nebo stropu sklepa, opravě a hydroizolaci balkónů apod. Následně je vytvořena ekonomická rozvaha a posouzen její vliv na fond oprav. Jelikož kvalitně provedené opravy a zateplení vedou k výrazně nižším účtům za dodávky tepla, lze tyto finanční prostředky, které by se jinak vyhodily oknem, věnovat do fondu oprav, ze kterých se rekonstrukce domu bude nakonec splácet. Celková výše měsíčních plateb za využívání bytu se tedy nikterak nezvýší.

 

Žádné starosti s papírováním a běháním na úřady

Dobře zorganizovat opravu domu je časově celkem náročná práce. Slušná firma samozřejmě ví, že předseda SVJ je také jenom člověk, který chodí do práce, vychovává děti a má volného času stejně, jako každý jiný nájemník či majitel bytové jednotky. Po předsedovi SVJ přeci nikdo nemůže chtít, aby běhal po úřadech a po nocích studoval stohy dokumentů. To je práce pro zkušeného zástupce realizační společnosti, který je předsedou SVJ zplnomocněn. Zástupce firmy také pomůže předsedovi SVJ s organizací členské schůze. Je-li smlouva odsouhlasena všemi majiteli bytů, realizační společnost vytvoří projektovou dokumentaci, zajistí průkaz energetické náročnosti budovy, jedná s dotčenými úřady, např. s hasiči, památkáři, ornitology či dopravním podnikem města. Zástupce firmy je také ve styku se stavebním úřadem, zajistí stavební povolení, jedná s městským úřadem o záboru pozemku pro lešení a zařídí i čerpání dotace.

Zodpovědné provedení opravy s kvalitními materiály

Na řadu pak přichází úplně to nejdůležitější, a sice svědomité provedení prací s použitím kvalitních materiálů. Pečlivost provedení zateplení je rozhodujícím faktorem pro vytvoření zdravého klimatického prostředí v bytech. Vytvořit dokonalou a trvanlivou tepelnou izolaci ale patří mezi ty nejobtížnější úkoly. Stačí totiž jediné vadné místo v izolačním systému a zateplení budovy končí absolutním nezdarem bez hlubšího efektu. Tam, kde by vznikl tzv. tepelný most, by část zdiva v bytech byla velice chladná a srážela by se na něm vodní pára. Takové místo by se pak neubránilo následnému výsevu spor a růstu plísní. Pokud nechcete, aby tak dopadl zrovna váš byt, svěřte opravu vaší bytovky zkušené společnosti IP Polná, která je v České republice svou pečlivostí vyhlášená. Její vysoce kvalitní práce je ověřená obrovským množstvím spokojených zákazníků, kteří dnes bydlí ve více jak 500 zrevitalizovaných bytových domech.

 

Náš zákazník je náš král

Nejdůležitějším člověkem ve společnosti IP Polná je zákazník. Není rozhodující, zda nám volá, píše, či přichází na osobní schůzku. Zákazník je náš přítel, který nikdy neobtěžuje, ani nás nepřerušuje v naší práci. Naopak je smyslem a účelem našeho podnikatelského konání a je nám velkou ctí mu sloužit. Na naše slovo se může vždy a za všech okolností skutečně spolehnout. Nikdy neúčtujeme vícepráce. Cena za celkové dílo je vždy pevná a je součástí podepsané smlouvy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno