Žádný učenec z nebe nespadl, a tak není žádnou ostudou si znalosti z terminologie finančnictví lehce osvěžit. Pro někoho půjde o lekci rekapitulační, jiným se právě teď otevřou nové obzory finanční gramotnosti.

Mezi základní finanční pojmy, které nemůžete při žádosti o půjčku minout, jsou jistina, úrok, úroková sazba, RPSN, bonita, refinancování, konsolidace, věřitel, rozhodčí doložka, půjčka a směnka. Víte, co znamenají?

 

Lexikon pojmů

Jistina je finanční částka, která je předmětem půjčky. Fyzicky se jedná o půjčené peníze, k nimž se připisují úroky. Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Velikost úroku se obvykle vyjadřuje pomocí úrokové míry (sazby), která je procentním vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité časové období. Mnohdy obávané RPSN – roční procentní sazba nákladů udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku. Za bonitu lze považovat schopnost a ochotu dlužníka dostát svým závazkům.

Refinancování znamená splacení půjčky novou půjčkou, která se sjedná za zpravidla výhodnějších podmínek. Slovo konsolidace znamená sloučení několika půjček v jednu. Výhodou je úspora poplatků a snížení samotné splátky. Věřitel je v oblasti finančnictví ten, kdo peníze půjčí. Rozhodčí doložka je ujednání, které umožní rozhodnout případný spor bez přítomnosti obecných soudů. Směnka je cenný papír, který má platební a zajišťovací funkci a lze ji použít jako platební prostředek.

 

Definice lege artis

Půjčka neboli úvěr je podle citace Wikipedie formou dočasného postoupení peněžních prostředků věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi. V řeči obyčejných lidí se jedná o smluvní akt, kdy bankovní nebo komerční subjekt půjčí peníze potřebným lidem, a to za úplatu úrokovou sazbou. Jedná se o věřitelská aktiva, která subjektům zajišťuje příjmy. Smlouva o úvěru je v českém právu upravena Občanským zákoníkem a veškeré smluvní podmínky jsou předmětem oboustranné dobrovolné dohody.

České zákony připouštějí dva druhy úvěrů – bankovní a nebankovní. Na obě instituce dohlíží ČNB. Výhoda nebankovních úvěrů spočívá v menší náročnosti na bonitu klienta a zajištění úvěru, co se ručitelů nebo zastavení majetku týče.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno