Školení řidičů – referentů se týká na našem trhu drtivé většiny společností. Vyplývá ze zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a týká se všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo na služebních cestách. Nezáleží ani na tom, zda se jedná o soukromé nebo služební vozidlo, ale zaměstnanec musí být k řízení vozidla za účely firmy přizpůsoben a dostatečně proškolen. Jakým způsobem ve firmě zajišťujete své povinné školení řidičů referentů vy?

Proces může být náročný a zasahovat do chodu firmy

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům řádné zákonné proškolení v potřebných oblastech. Na druhou stranu se musí snažit o to, aby chod celé firmy byl hladký bez větších zásahů a změn. A některá školení mohou být pro chod firmy přítěží. Zaměstnanci musí na absolvování školení dojíždět do školících center nebo školení probíhá v době, kdy se to hodí nejméně. Provedení školení s následným testem znalostí musí být prokazatelně zdokumentováno. Takto to ukládá legislativa. Neexistuje ale jednodušší způsob, jak absolvovat školení řidičů referentů, aby byl chod firmy omezen minimálně a celý proces školení byl pro zaměstnavatele maximálně efektivní?

 auto-239581_640

Existuje možnost online školení

V dnešní době mají zaměstnavatelé možnost nechat provádět školení řidičů referentů online. Jaké jsou hlavní přednosti online školení? Především se jedná o maximální úsporu času, kdy si sami naplánujete, kdy a jak školení provádět. Školení probíhá v prostorách, které budou nejvíce vyhovovat vám. Minimalizujete i náklady na školení. Výsledkem školení budou veškeré potřebné certifikáty a osvědčení o absolvování kurzu podle platné legislativy. Speciální elearningové systémy nabízí ještě další řadu výhod.

Například Školitel.net

Školitel.net je na našem trhu specializovaným elearningovým systémem pro online školení zaměstnanců. Nabízí hned několik druhů školení a kurzů, mezi nimi nechybí ani školení řidičů referentů. Elearningové systémy je možné otevřít přímo v prohlížeči, odpadá nutnost instalace specializovaných programů. Je optimalizováno také pro mobilní telefony. Systém automaticky hlídá termíny a upozorní, kdy je zapotřebí provést další cyklus školení. Zaměstnavateli bude založen klientský účet, na kterém bude moci sledovat úspěšnost zaměstnanců.

 driver-438442_640

Detailní informace naleznete přímo na www.skolitel.net.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno