Osobní bankrot představuje jednu z možností, jak vyřešit nepříznivou finanční situaci, do které se může dostat každý z nás. Žít na dluh není v dnešní době nic neobvyklého. Pokud si například půjčíte u banky na televizi, na dovolenou a nebudete mít na splácení dluhů, dostanete se do dluhové pasti, z které Vám může pomoci osobní bankrot. Podmínky, které musíte splnit, jsou následující.

Kdo může požádat o oddlužení

Oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatele. Není proto možné chtít ukončit podnikání a pak své dluhy řešit oddlužením. O oddlužení může požádat běžný zaměstnavatel, který není schopen splácet své dluhy. Dlužník musí pro úspěšné schválení oddlužení podat návrh na povolení oddlužení.

Podmínky vyhlášení bankrotu

Dlužník musí být schopen věřitelům uhradit minimálně 30 % pohledávek. Věřitelé se mohou svých peněz domoci dvěma variantami: Dojde ke zpeněžení majetkové podstaty (počítá se s odprodejem majetku a následným vypořádáním dlužné částky). Dlužník z výplaty dostane pouze tzv. nezabavitelné minimum, zbytek výdělku směřuje na konta věřitelů –  tato verze oddlužení trvá až pět let a je zdlouhavější.

Zahájení insolventního řízení

Insolvenční návrh může podat dlužník, nebo věřitel. Formulář návrhu je poměrně rozsáhlý a dlužník v něm musí uvést výši dlužných částek a počet věřitelů. Návrh se podává u krajského soudu, kde má dlužník trvalé bydliště. Do patnácti dnů od doručení návrhu soud rozhodne zahájení řízení (pokud je návrh podán dlužníkem a je bez nedostatků).

Po podání insolventního návrhu se věřitelé rozhodují, jakou formou dojde k uspokojení jejich pohledávek. Většinou se věřitelé rozhodnou pro splátkový kalendář, neboť dlužník často už žádný majetek nemá. Ať už se věřitelé rozhodnou pro jakoukoli variantu, dlužník se musí podrobit rozhodnutí.

Možné důvody zamítnutí oddlužení

 • Soud spatří v žádosti nepoctivé úmysly
 • Ukáže se, že nebudete schopni splatit 30 % všech svých dluhů
 • Soud bude mít pocit, že jste se do těžké situace dostali vlastní vinou
 • Pokud jste už jednou zažádali o oddlužení a výsledek byl negativní

S oddlužením mohou dlužníkovi pomoci i další osoby. Může to být v situaci, kdy dlužník nemá dostatečný měsíční příjem k úhradě splátek, ani jiný majetek. K návrhu na oddlužení se tyto osoby zaváží jako spoludlužníci nebo ručitelé dlužníka.

Návrh na oddlužení musí podepsat i manžel/manželka dlužníka a vyslovit souhlas s oddlužením. Neplatí to pouze v případě, kdy oddlužením nebude dotčen majetek z nevypořádaného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželu a nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela.

O návrhu rozhoduje soud ve spolupráci s věřiteli. Je proto nutné vyplnit formulář úplně, pravdivě a pečlivě.

Osobní bankrot není pojistka pro případ, že to s dluhy přeženete a nebudete mít na splátky. Jedná se o řešení pro ty, kdo se nedostali do potíží se splácením vlastní vinou a dostanou tak novou šanci.

1

 

 

2 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den.

  Dovolím si podotknout, že v článku je několik věcných chyb. V prvé řadě chci upozornit, že již více než rok mohou do oddlužení i fyzické osoby podnikatelé. Zákon již nerozlišuje, zda jste či nejste podnikatel. Naopak rozlišuje, zda máte závazky z podnikání či nikoli. A pokud tyto nejsou ošetřeny některou z výjmenovaných výjimek, pak oddlužení danému člověku nebude schváleno.

  Dále doporučuji zaměřit pozornost i na skutečnost, že dlužník který o oddlužení žádá, musí být v tzv. úpadku. Tedy musí mít alespoň dva věřitele a u nich závazky po splatnosti nejméně 30 dnů a tyto závazky není schopen splácet. Doporučuji si podmínky oddlužení pečlivě prověřit předem.

  Hezký den
  JUDr. David Vozák, http://www.abivia.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno