Mediaci nemusí vždy vést pouze jeden mediátorů. Právě naopak. Může jich být více. Zajímá vás, jak poté taková mediace probíhá a co je pro ni typické?

Mediace v zákoně

Zákon o mediaci v § 2 uvádí, že mediace je postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů. Ti přitom mají za úkol podporovat komunikaci mezi těmi osobami, kterých se daný konflikt týká.

Mediaci tedy může vést více mediátorů. Pokud tomu tak je, hovoříme o takzvané spolu-mediaci, nebo-li mediaci vedené více mediátory.

Má poté nějaký mediátor vedoucí roli?

Za kvalitně odvedený mediační proces v takovém případě odpovídají všichni zúčastnění mediátoři. Pokud tedy pracují ve dvojici, měli by se vzájemně doplňovat tak, aby svým klientům přinesli co největší prospěch. Toto doplňování se může týkat například kladení otázek nebo vedení dialogu se stranami konfliktu.

Případně mohou mediátoři spolupracovat tak, že jeden z nich bude vést rozhovor a druhý bude důležité poznatky zapisovat na tabuli.

Jaké to má výhody a nevýhody?

Výhodou takové mediace je bezesporu skutečnost, že klienti poté nemají pocit, že mediátor v jejich očích straní jedné straně. I když jsou mediátoři sehraní, jedná se o dva odlišné lidi. Tomu tedy odpovídá například odlišný způsob vyjadřování, díky čemuž může být jednání pro strany konfliktu srozumitelnější.

Díky dvojici mediátorů mohou strany konfliktu získat více úhlů pohledu na jejich spor a snáze se rozhodnout, co pro ně bude nejlepší.

A cena?

Pokud vás spolu-mediace zajímá, nebojte se o konkrétní ceně u mediátora informovat. Zapsaný mediátor má povinnost klientům sdělit cenu mediace ještě před jejím zahájením. Na nezapsaného mediátora se tato povinnost nevztahuje, v každém případě se však jedná o určitou slušnost.

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno